ALMATEC תוצרת גרמניה, מתמחה ביצור משאבות דיאפרגמה למיקרואלקטרוניקה ולפרמצבטיקה ומשאבות מטפלון מלא.


לחץ, למעבר למגוון משאבות החברה